Про декларування доходів, майна, витрат та зобов’язань фінансового характеру за 2011 рік.

23.03.2012
    Відповідно до статті 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 1 статті 4 «Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення» цього закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (форма бланку декларації додається): Декларація.
    Звертаємо особливу увагу на те, що з цього року декларацію подає значна кількість осіб, які раніше не були зобов’язані цього робити. Крім державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, декларацію подають усі посадові і службові особи органів державної влади незалежно від того, чи мають вони статус державного службовця. Також декларацію подають посадові особи юридичних осіб публічного права, які отримують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету (заклади освіти, культури, спорту, соціального захисту, медичні установи, державні і комунальні засоби масової інформації тощо). У зв’язку з неоднозначним трактуванням окремих норм закону, рекомендується подавати відповідні декларації також посадовим особам державних та комунальних підприємств, установ і організацій (наукових, комунальних, виробничих тощо) незалежно від того чи отримують вини пряме фінансування з державного (місцевого) бюджету.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2012р. №64 бланки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України  “Про засади запобігання і протидії корупції” заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою,наведеною в додатку до зазначеного Закону (на 10 сторінках, включаючи примітку). Бланки не є документами суворої звітності.
Відомості, зазначені у деклараціях керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня подання шляхом опублікування в офіційних друкованих видання відповідних органів влади.
   За неподання або несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру статтею 176-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, особи, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідної посади у триденний строк з дня отримання органом влади (підприємством, установою, організацією) копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
    Киричук А.С. – відповідальний за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам.