До відома депутатів районної ради та посадових осіб місцевого самоврядування!

20.03.2014
   Ківерцівська районна рада нагадує депутатам районної ради та посадовим особам місцевого самоврядування району, що 31 березня 2014 року - останній термін для подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.
   В порядку інформування повідомляємо, що відповідно до частини 1 ст. 12 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
   Згідно з законодавством декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб.
     Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією надав роз’яснення щодо зразка форми декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у зв’язку зі змінами до неї з 01.01.2014 р.
    Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 р. № 224-VII з 1 січня 2014 року зменшено розмір разової витрати (вкладу/внеску) з 150 тис. гривень до 80 тис. гривень, у разі здійснення якої заповнюються відповідні позиції форми антикорупційної декларації, а також розширено перелік відомостей, які зазначаються у позиції 4 (поле «Прізвище, ініціали» змінено на поле «Прізвище, ініціали, дата народження») та позиціях 45–64 (у полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» необхідно зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини).
    Тож антикорупційну декларацію за 2013 рік, яку подають за місцем роботи (служби) до 1 квітня 2014 року, слід заповнювати за формою, що враховує такі зміни. Адже згідно з постановою КМУ «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» від 08.02.2014 р. № 64 бланки антикорупційної декларації виготовляються особами, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заповнюють і подають цю декларацію, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок.
    Депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді, повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.
     Якщо депутатами є самозайняті особи, пенсіонери та тимчасово не працюючі особи, то вони також повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.