Оголошення про проведення конкурсу

30.07.2020
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради Ківерцівського району Волинської області
Конкурс на зайняття посади керівника загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради Ківерцівського району Волинської області проводиться відповідно до рішенням районної ради від 15.07.2020 №44/10 «Про Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної  середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району».
Місце знаходження загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради Ківерцівського району Волинської області: вул. Шкільна,4, с.Одеради, Ківерцівський район, 45253.
Найменування посади та умови оплати праці: керівник загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради Ківерцівського району Волинської області; посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:
посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є  громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків
Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копію паспорта  громадянина України;
копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
довідку про відсутність судимості;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі;
перспективний план розвитку  закладу  загальної середньої освіти.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або особою, уповноваженою згідно з довіреністю).
Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 03 серпня по 25 серпня 2020 року у Ківерцівській районній раді, що знаходиться за адресою: місто Ківерці, вулиця Незалежності, 20, кабінет №28.
Конкурсний відбір переможця конкурсу на заміщення посади керівника загальноосвітньої школи І ступеня села Одеради відбудеться 03 вересня  2020 року в Ківерцівській районній раді за результатами:
перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (30 хвилин);
перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (20 хвилин);
публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (до 10 хвилин).
Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Документи подаються на адресу: Ківерцівська районна рада, вул.Незалежності, 20, м.Ківерці, 45200
Додаткова інформація щодо конкурсу, прийняття документів та ін. надається керуючим справами виконавчого апарату районної ради  Литвак Тамарою Володимирівною за телефоном: 2-13-43, адреса електронної пошти: kivrada@ukr.net.