Оголошення

02.07.2018

Додаток до протоколу №1

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття
посади головного лікаря Цуманської районної лікарні Ківерцівського району Волинської області

 

Конкурс на зайняття посади головного лікаря Цуманської районної лікарні Ківерцівського району Волинської області проводиться відповідно до розпорядження голови районної ради від 07.06.2018 №83 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Цуманської районної лікарні Ківерцівського району Волинської області».

 

Місцезнаходження та юридична адреса Цуманської районної лікарні Ківерцівського району Волинської області (далі – Заклад):

45233, Україна, Волинська область, Ківерцівський район, селище міського типу Цумань, вулиця Філатова,6 .

 

Основні напрями діяльності Закладу:

Організаційно-методична робота; медико-консультативна робота; забезпечення в необхідному об’ємі висококваліфікованою стаціонарною допомогою населення селища та приписної дільниці; розробка і здійснення заходів, направлених н підвищення якості медичного обслуговування населення селища і приписної дільниці та профілактичної роботи, зниження захворюваності, інвалідності, лікарняної летальності, дитячої та загальної смертності, поліпшення стану здоров’ дітей та дорослих; оперативне та організаційно-методичне керівництвоі контроль за діяльностю всіз установ охорони здоров’я, що знаходяться на території селища, поліпшення взаємодії між лікувально-профілактичними установами району; своєчасне та широке впровадження в практику роботи лікарні методів профілактики, діагностики і лікування, передового досвіду та елементів наукової організації праці; використання сучасних лікарських засобів, в тому числі використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; придбання, перевезення, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; вирішення питань матеріально-технічного постачання, своєчасне оснащення сучасною апаратурою; організація та проведення семінарів, конференцій; надання платних медичних послуг населенню (зубне протезування і таке інше), інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

 

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 02 липня до 01 серпня 2018 року у Ківерцівській районній раді, що знаходиться за адресою:

місто Ківерці, вулиця Незалежності, 20, кабінет №35.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 22844, e-mail: kivrada@ukr.net.

        

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (магістр,спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

– післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація управління охороною здоров’я» - не менше 5 років;

- стажування в органах управління вищого рівня.

        

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

        

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад – 4546,00 грн., підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами), надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами).

        

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 02.08.2018 о 10.00 год.;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря Цуманської районної лікарні Ківерцівського району Волинської області відбудеться 08.08.2018 о 10.00 год.

 

Проведення конкурсу відбудеться у Ківерцівській районній раді, що знаходиться за адресою: місто Ківерці, вулиця Незалежності, 20, кабінет голови районної ради.

Статут

Структура

Кошториси

 

Голова комісії                          _____________                     Т.Г. Чигрин

 

Секретар комісії                      _____________                     О.В. Арендарчук

 

Члени комісії:                          _____________                     Т.Г. Демчук

                         

                                                  _____________                     В.Й. Мельник